Özel Eğitim Nedir? Topluma Ve Bireye Faydaları Nelerdir?

Özel Eğitim Nedir

Özel Eğitim Nedir? Topluma Ve Bireye Faydaları Nelerdir? Eğitime ihtiyacı olan bireyler için tüm ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine uygun olarak geliştirilen tüm çalışmalara özel eğitim denilmektedir. Bireylerin bedenen ve zihnen sosyal gelişimlerinin ilerlemesi hedef haline getirilmektedir.

Özel Eğitim Nedir?

 Bu özel eğitim uzmanları tarafından bu alanda ihtiyacı olan bireyler için yapılan tüm kapsamlı çalışmalar özel eğitim adı altında toplanmaktadır. Bireylerin gelişim yaşlarında ve uzmanlar eşliğinde olan eğitimler ile kişiler günlük yaşamlarını daha kolay bir şekilde idame ettirebilmektedirler. Hazırlanan terapiler ve eğitim seansları ile özel eğitim tanımlanmaktadır.

Özel Eğitim Merkezinde Kimler Eğitim Alabilmektedir?

Özel Eğitim Merkezinde Kimler Eğitim Alabilmektedir

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde pek çok farklı tanı guruplarında yer alan bireyler özel eğitim alabilmektedir.

 • -İşitme ve görme yetersizliği olan bireyler
 • -Zihinsel yetersizlik sorunu olan kişiler
 • -Bedensel yetersizliğe sahip olan bireyler
 • -Otizm spektrum bozukluğu olan kişiler
 • -Disleksi ve diskalkuli sorunu yaşayan bireyler
 • -Dil ve konuşma güçlüğü yaşayanlar
 • -Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan kişiler
 • -Down sendromunda
 • -Serebral palsi hastaları
 • -Duygu ve davranış bozukluğu yaşayan kişiler
 • -Özel yetenekleri olan bireyler özel eğitim sistemlerinden yararlanabilmektedir.

Özel Eğitimin Topluma Ve Bireylere Yararları Nelerdir?

 • -Eğitim sırasında bireylere özel olarak hazırlanmış olan bireyselleştirilmiş programlar ile kişiler daha hızlı bir şekilde öğrenim kazanabiliyor.
 • -Toplum içerisinde kendine güven, bir işe yarama duygusuna sahip olarak sosyal değerlerin kazanılmasını sağlanabilmektedir.
 • -Sorumluluk alma ve sosyal bütünleşmeyi sağlamak özel eğitim programlarının ana hedeflerindendir.
 • Sosyal ortamlarda olumsuz davranışlardan daha çok olumlu davranışları gösterme sıklıkları artmaktadır.
 • -Normal öğrenciler ile birlikte çalışma ortamlarında aynı başarıları gösterebilmek için büyük bir istek sahibi olabilir.
 • Özel eğitim programları dahilinde uygulanan tüm programlar ile kendi zayıf yönlerini yeterli düzeye getirebilmektedir.
 • -Uyum içerisinde yaşamak ve başarılı olmayı hedeflemek özel eğitim programlarında bireylere kazandırılan davranışlardandır.
 • -Özel eğitimler aileler için de oldukça yararlıdır. Çocuklar üzerindeki beklentileri çocukların kapasitesi ile birebir uygunluk göstermeye başlayacaktır.
 • -Ailelerin okul ile birlikte işbirliği yapmaları neticesinde çocukların gelişmeleri de daha hızlı olabilmektedir.
 • -Aile sağlığının ve dinamiğinin artması sağlanmaktadır.
 • -Programlarından yararlanan öğrenciler liderlik ve örnek birey olma duygularını geliştirmektedirler.

Özel Eğitim Programlarının Temel İlkeleri Nelerdir?

 • Özel programa ihtiyacı olan tüm bireyler için yetenekleri ve gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmaktadır.
 • -Bu eğitim sayesinde ihtiyacı olan bireylere çok küçük yaşlarda bile eğitim verilebilmektedir.
 • -Bu özel eğitme ihtiyacı olan bireylerin performansları değerlendirilerek ilgili oldukları alanlar üzerinden yoğun programlar hazırlanmaktadır.
 • -Özel eğitim programlarına öğrencilerin aileleri de katılabilmektedir. Okul dışında da eğitimlerine devam edebilmektedirler.
 • Özel eğitim programları hazırlanırken üniversitelerin ilgili bölümleri ile bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmaktadır.
 • -Özel eğitim programlarının esas amacı bireylerin günlük yaşam aktivitelerini daha kaliteli bir şekilde yapmalarıdır. Topluma ayakta durma ve iş alanlarında aktif olarak yer alabilmelerini da hedeflemektedir.
 • -Bireylerin akademi başarılarının normal seviyeye gelebilmesi için özel eğitim programları bireyselleştirilmiş planlar dahilinde uygulanmaktadır.
 • Özel eğitim programlarını yalnızca bu programlar üzerinde eğitim almış uzman eğitimciler vermektedir. Uygun bir kadro ve özel eğitim programları içerisinde kullanılacak olan araç ve gereçler ile ekipmanlar da özel olarak seçilmektedir.
Esenyurt Şubesi

Uç Ufuk Çizgisi