Özgül Öğrenme Güçlüğü – Disleksi

Öğrenme Güçlüğü, Özel Öğrenme Güçlüğü, Özgül Öğrenme Güçlüğü ve Disleksi zaman zaman isimleri değişse de aynı anlamlara gelmektedir. Tanı kriterlerine göre güncel olarak kullanılan ismi Özgül Öğrenme Güçlüğü ’dür.

Özgül öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesi olarak tanımlanabilir.

Bilmemiz gereken en önemli şey; Özgül Öğrenme Güçlüğü ‘nün zihinsel bir gerilik ya da bir özür durumu değil sadece ALGILAMA farklılığı olduğudur.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirtileri

 • Bazı harfleri ters, eksik ya da gereğinden fazla yazma
 • El yazısı okuyamama ya da yavaş okuma
 • Sık sık tekrarlanan imla hataları
 • Sözcükler arasında boşluk bırakmama ya da aşırı boşluk bırakma
 • Saat okuma sorunları
 • Basit aritmetik işlemlerde zorlanma( Dört işlem, çarpım tablosu öğrenme)
 • Yön öğrenme kabiliyetinde eksiklik
 • Aşırı dağınık olma durumu
 • Sık sık eşya kaybedilmesi
 • İnce motor becerilerinde sorunlar
 • Kaba motor becerilerinde sorunlar
 • Sıralamaların karıştırılması

Özgül Öğrenme Güçlüğü Çeşitleri

Disleksi

Okuma Güçlüğü

Kelimeleri hecelerken ya da harfleri ayırırken zorlanma, yavaş okuma, okuduğu metni anlamakta zorlanma gibi belirtiler görülür.

Disgrafi

Yazılı Anlatım Güçlüğü

Okunaksız el yazısı, yazarken bazı harfleri ya da sayıları ters yazma veya karıştırma, gördüğü yazıyı yazarken zorlanma gibi özellikler görülmektedir.

Diskalkuli

Matematik Güçlüğü

Sayı kavramlarını anlamakta güçlük çekme (5 mi 1 mi daha büyüktür gibi), sayıları karıştırma (2-5, 6-9), bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte zorlanma (+ – x ), işleme sağdan değil soldan başlama, eldeleri unutma, çarpım tablosunu öğrenmekte zorlanma gibi belirtiler görülür.

Bu düşük başarı; kişinin yaşına, aldığı eğitime ve zeka düzeyine uymayacak şekilde en az 6 ay süreyle temel akademik becerileri (okuma – yazma ya da matematik) öğrenmede güçlük yaşaması olarak açıklanabilir. Kişinin hem okul başarısını hem de günlük yaşam etkinliklerini önemli derecede engeller.

Bunlara ek olarak Özgül Öğrenme Güçlüğü çeken çocuklarda; günlerin, ayların, mevsimlerin, sayıların ve alfabenin sırasını karıştırma, sağı ile solunu ayırt edememe, saati öğrenmekte zorlanma, okuma yaparken satır atlama, defterin poziyonunu hatalı tutma ve yanlış taraftan yazıya başlama, eşyalarını kaybetme gibi özellikler de görülmektedir.

 

Unutulmamalıdır ki Özgül Öğrenme Güçlüğü olan çocuk ve gençler bu özelliklerin tümünü taşımayabilirler. Her biri farklı sayıda ve farklı yoğunlukta bu belirtilerden bazılarını gösterebilirler.

 

Birçok öğrenme güçlüğüne sahip çocuk eğitim kurumlarında fark edilmeden eğitimlerini sürdürmeye çalışır ve doğal olarak büyük engellerle karşılaşarak, başarısızlığa itilir, sonunda eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalır. Bunun önüne geçmek için yapılacak tek tedavi ÖZEL EĞİTİM’dir.

 

Özel Eğitim okulda verilen eğitimden farklıdır. Çocuğun okula devam ederken bunun yanında bireysel ya da grup halinde özel eğitim almaya gereksinimi vardır.