Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Öncelikli olarak öğretmen, ebeveyn ve öğrenciler ile yürütülen ortak çalışmalarla öğrencilerin sosyal ve akademik performanslarını etkileyebilecek her türlü gelişimsel, psikolojik ve bilişsel süreçlerin takibini yapar, her öğrencinin yaş gelişimine uygun önleyici ve destekleyici programlar üretir, bu programları uygular.

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi hem örgün eğitimde olan okullarda hem de özel eğitimde büyük önem taşımaktadır.

Özel Eğitim Alanında Rehberliğin Amacı

  • Bireyin çevresini ve içinde bulunduğu toplumu tanımasına yardımcı olmak
  • Bireyin yeteneklerini en uygun şekilde kullanmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak,
  • Bireyin karşılaştığı problemleri çözme ve uygun kararları alma yeterliliğini kazanmasına yardımcı olmak
  • Bireyin toplum içinde severek yapacağı bir meslek sahibi olmasına katkı sağlamaktır.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi; öğrencilerin bilişsel, sosyal, bedensel ve psikolojik gelişim süreçlerini takip edip, öğrencilere destek sağlamaktadır. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlarda yaptığı çalışmalar, öğrencilerin bu süreçlerine uyum sağlamalarına da yardımcı olmaktadır.

En Önemli Üç Unsur

Destek eğitimin faydalı olabilmesi için en önemli üç unsur : okul – veli – özel eğitim

Okul

Çalışmalarının öğrenci merkezli olması, sınıf içi uygulamalar konusunda öğrencinin ihtiyacına yönelik eğitim planlarının oluşturulması ve öğrenci ile ilgili bilgi akışının sağlıklı bir şekilde yapılması öğrencinin ilerlemesine katkı sağlamaktadır.

Veli

Öğrencinin okulu ve özel eğitim merkezi ile koordineli olarak çalışmaların sürmesinde işbirliği halinde olup öğrencinin eğitim sürecinde daha etkili olmasını amaçlayan çalışmalar yürütmektedir.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Çalışmalarda aileden alınan bilgiler ile öğrencilerin değerlendirmelerinin yapılması, eğitim sürecinde veli ve okul ile işbirliği sağlanması amaçlanmaktadır.

okul – veli – özel eğitim işbirliğindeki ilişkide etkin olunmalı ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar düzenlenmelidir. Bu şekilde öğrenci kendi potansiyelinde en yetkin noktaya ulaşır ve topluma kazandırılmış olur.